Need Help ?
Call: +977- 046520175

शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी अध्यावधिक विवरण २०७४

प्रकाशित मिती:  २०७४-०७-२4

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाही अन्तरगतको सामुुदायिक विद्यालयहरुमा कायम रहेकाे शिक्षाक तथा विद्यालय कर्मचारी अध्यावधिक विवरण २०७४