Need Help ?
Call: +977- 046520175

विद्यालय बन्द सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मिती:  

 यस जिल्लामा धेरै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम अनुमती नलिइ कक्षा संचालन गरीरहेको पाइएकोले यो सुचना जारी गरीएको छ ।
प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम अनुमती नलिइ संचालन भएका विद्यालयहरुलाई अविलम्ब अनुमति नलिएका कक्षा बन्द गर्न र अभिभावकहरुलाई पनि त्यस्ता विद्यालयहरुमा आफ्ना नानीहरु भर्ना नगर्न अनुरोध गरिन्छ । 
यसरी यस सूचनाको अवज्ञा गरी अनुमति अप्राप्त विद्यालय संचालन गर्ने संचालकहरुलाई प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारवाही भैजाने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।